Kино изкуството, независимо дали претворява релаността в която живеем, или ни потапя в нова, непозната такава, за мен е една жизнено необходима, различна гледна точка. Гледна точка която предлага една силно емоционална перспектива на публиката, и която може да повлияе толкова, че да промени нечий светоглед. Искрено вярвам в тази максима, както и че в кинопроизводството най-важното нещо е екипът, който осъществява филма, и ако всеки един човек върши работата си с любов, честност и всеотдайност, то резултата винаги е налице. Тогава, не ни оства нищо друго освен да направим така, че филма да достигне до възможно най-широка аудитория и труда на всички да бъде достъпен за публиката.

Nicky Stoichkov \ Portfolio

Cinema, whether it recreates the reality we live in or immerses us in a new and unknown universe, it always provides me with an indispensable perspective of life. Such a perspective that is so emotional for the audience that can sometimes affect a person and change his worldview. I sincerely believe this and also that in film making the most important asset is the crew that works on the movie. When a crew is lead by love, honesty and dedication the result will always be fulfilling. Then we are left with the only goal of making sure this hard work and the movie itself reaches as many people as possible.